Δέκα νέες άδειες Άσκησης Υπαιθρίου Πλανοδίου Εμπορίου για την ΠΕ Καστοριάς.

Δέκα νέες άδειες Άσκησης Υπαιθρίου Πλανοδίου Εμπορίου για την ΠΕ Καστοριάς.

Από το τμήμα Εμπορίου & Τουρισμού  της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της ΠΕ Καστοριάς, γνωστοποιείται απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Καστοριάς σύμφωνα με την οποία χορηγούνται δέκα (10) νέες άδειες Άσκησης Υπαιθρίου Πλανοδίου Εμπορίου για την Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς.

Η κατανομή των αδειών ανά κατηγορία είναι η κάτωθι:

Τέσσερις (4) άδειες για πώληση πρωτογενών προϊόντων γης και ανθέων.

Τρείς (3) άδειες για πώληση προϊόντων αλιείας και ιχθυοκαλλιέργειας.

Δύο (2) άδειες για πώληση βιομηχανικών προϊόντων (λευκών ειδών, ειδών ρουχισμού,      υπόδησης, χαρτικών-ειδών παντοπωλείου κτλ).

Μία (1) άδεια με αντικείμενο εκμετάλλευσης κινητή καντίνα για την παρασκευή και             παροχή τροφίμων και ποτών.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι για απόκτηση Άδειας Άσκησης Υπαιθρίου Πλανοδίου Εμπορίου,  να προσέλθουν στο Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού της Δ/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Καστοριάς (Διοικητήριο, 3ος όροφος, γραφείο 7), ώστε να υποβάλλουν την σχετική αίτηση – υπεύθυνη δήλωση η οποία παρέχεται από την υπηρεσία.

Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από τις 03/07/2017 ημέρα Δευτέρα και μέχρι τις 31/07/2017 ημέρα Δευτέρα, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Άδεια άσκησης δραστηριότητας πωλητή υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου δικαιούνται φυσικά πρόσωπα τα οποία είναι άνεργα και δεν κατέχουν τα ίδια, ο/η σύζυγος ή τα τέκνα αυτών άλλη διοικητική άδεια άσκησης βιοποριστικού επαγγέλματος.

Η άδεια αυτή χορηγείται κατά σειρά προτεραιότητας και με βάση κοινωνικά κριτήρια.

Οι άδειες άσκησης υπαίθριου εμπορίου είναι προσωποπαγείς και αμεταβίβαστες και αντιστοιχεί μία άδεια για κάθε φυσικό πρόσωπο.

Μαζί με την αίτηση – υπεύθυνη δήλωση, στην οποία δηλώνει ο ενδιαφερόμενος ότι δεν κατέχει ο ίδιος, ο/η σύζυγος και τα τέκνα αυτού άλλη διοικητική άδεια άσκησης βιοποριστικού επαγγέλματος, και ότι δεν είναι συνταξιούχος θα πρέπει να προσκομίζονται και τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 • 1) Βεβαίωση ανεργίας
 • 2) Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
 • 3) Στοιχεία αποδεικτικά της ιδιότητας που επικαλούνται στην αίτησή τους και ειδικότερα:
  • 1) Τα άτομα με αναπηρία τουλάχιστον 50% και οι τυφλοί, πιστοποιητικό πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής
  • 2) Οι πολύτεκνοι και τα τέκνα αυτών, καθώς και σε γονείς με τρία τέκνα, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
  • 3) Οι ανάπηροι και τα θύματα ειρηνικής περιόδου του ν. 1370/1944 (Α΄ 82), πιστοποιητικό από το οποίο αποδεικνύεται η ιδιότητα αυτή
  • 4) Γονείς ανήλικων τέκνων με αναπηρία και σε γονείς που προστατεύουν άτομα με νοητική αναπηρία, αυτισμό, σύνδρομο down, εγκεφαλική παράλυση, βαριές και πολλαπλές αναπηρίες και πολλαπλές ανάγκες εξάρτησης, πιστοποιητικό από το οποίο αποδεικνύεται η ιδιότητα αυτή
  • 5) Ομογενείς Βορειοηπειρώτες και ομογενείς παλιννοστούντες, αντίγραφο επικυρωμένο του ειδικού δελτίου ταυτότητας ομογενούς που έχει εκδοθεί από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης
  • 6) Έλληνες Pομά, βεβαίωση εγγραφής στο δημοτολόγιο οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης της Χώρας
  • 7) Άτομα απεξαρτημένα από εξαρτησιογόνες ουσίες και άτομα υπό απεξάρτηση, πιστοποιητικό από το οποίο αποδεικνύεται η ιδιότητα αυτή

Επισημαίνεται προς άπαντες τους ενδιαφερομένους ότι

 1. Προϋπόθεση για την άσκηση της δραστηριότητας υπαιθρίου πλανοδίου εμπορίου είναι να έχει πραγματοποιηθεί δήλωση έναρξης του επιτηδεύματος του γυρολόγου ή άλλης εμπορικής δραστηριότητας.
 2. Δεν επιτρέπεται η άσκηση πλανόδιου εμπορίου πλησίον καταστημάτων που διαθέτουν ομοειδή είδη και σε δημοτικές κοινότητες με πληθυσμό άνω των τριών χιλιάδων (3.000) κατοίκων.
 3. Οι αδειούχοι υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου, με αντικείμενο εκμετάλλευσης κινητή καντίνα, οφείλουν να τηρούν τις εκάστοτε υγειονομικές διατάξεις και απαγορεύεται να εγκαθίστανται προσωρινά σε χώρους που απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση, σε σημεία που δυσχεραίνεται η κυκλοφορία, και σε χώρους που απέχουν λιγότερο από 150 μέτρα από ομοειδή καταστήματα και επιχειρήσεις, καθώς και από καντίνες υπαίθριου στάσιμου εμπορίου. Η διάθεση των τροφίμων και ποτών στους διερχόμενους πρέπει να γίνεται με τρόπο που θα προστατεύεται η ασφάλεια και η σωματική ακεραιότητά αυτών.
 4. Όποιος ασκεί υπαίθριο πλανόδιο εμπόριο επιτρέπεται να παραμένει στάσιμος μόνο κατά τη διάρκεια της συναλλαγής.
 5. Οι Άδειες Άσκησης Υπαιθρίου Πλανοδίου Εμπορίου που θα εκδοθούν, θα ισχύουν μόνο εντός της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Για περισσότερες πληροφορίες Διεύθυνσης Ανάπτυξης,  Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού, κ. Στέλιος Κούτσιας τηλ2467350312.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.