Γ. Ζεμπιλιάδου: Περιφερειακό Συμβούλιο Έρευνας και Καινοτομίας Όταν δεν τηρούνται ούτε καν τα προσχήματα.

Γ. Ζεμπιλιάδου: Περιφερειακό Συμβούλιο Έρευνας και Καινοτομίας  Όταν δεν τηρούνται ούτε καν τα προσχήματα.

Συνεχίζει τα “θαύματα” της η Περιφερειακή αρχή της Δυτικής Μακεδονίας. Αυτή τη φορά σειρά είχε η συγκρότηση του Περιφερειακού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας, όπου παραβιάστηκε κάθε έννοια δικαίου και αξιοκρατίας προκειμένου να εξυπηρετηθούν “τα δικά μας παιδιά” αφήνοντας έξω εκπροσώπους φορέων, και αντί να δοθεί προτεραιότητα στα επιστημονικά ιδρύματα της περιφέρειας μας δόθηκε σε ανάλογα του κέντρου.

Γι’ αυτό ο συνδυασμός ΕΛΠΙΔΑ κατέθεσε και γραπτή ερώτηση προς τον Πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου για να δοθεί επίσημη απάντηση. Η ερώτηση μας αναφέρει τα εξής:

Κοζάνη 21 Ιουλίου 2017

Κύριε Πρόεδρε,

Στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της 19/7/2017 ένα από τα θέματα ήταν η Συγκρότηση του 11μελούς Περιφερειακού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας (ΠΣΕΚ) της Δυτικής Μακεδονίας.

Το Συμβούλιο συγκροτείται, όπως ο Νόμος ορίζει, από:

Α) καθηγητές A.E.I, ή ερευνητές που προέρχονται από ερευνητικά κέντρα που εποπτεύονται από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, και

Β) μέλη επαγγελματικών επιμελητηρίων και επιστημονικών συλλόγων, πολιτιστικών φορέων, της τοπικής αυτοδιοίκησης και από παραγωγικούς φορείς της περιοχής.

Μετά από ανοιχτή και δημόσια πρόσκληση, πενταμελής Επιτροπή Αξιολόγησης εξέτασε τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν (σ. σ. όπως ο Νόμος, επίσης, ορίζει) και υπέβαλλε προς το Περιφερειακό Συμβούλιο για έγκριση, τη λίστα των ονομάτων που συμπεριλαμβάνονται στις δύο προαναφερόμενες κατηγορίες, έχοντας κάνει και την ανάλογη κατάταξη, όπως αυτή προέκυπτε απ’ την αξιολόγηση των προσόντων του καθενός.

Η επιλογή όμως των προσώπων που θα στελεχώσουν το εν λόγω Συμβούλιο δημιούργησε δύο καίρια ερωτήματα, τα οποία θέσαμε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης χωρίς να πάρουμε ικανοποιητική απάντηση και γι’ αυτό επανερχόμαστε ζητώντας και γραπτή απάντηση, με την ελπίδα ότι αυτή τη φορά η αιτιολόγηση θα είναι επαρκής και πειστική.

1ο Γιατί δεν επελέγησαν στην Α΄ κατηγορία καθηγητές που δραστηριοποιούνται αποκλειστικά στα ερευνητικά ιδρύματα της Περιφέρειας αλλά καθηγητές με κύρια δραστηριότητα σε άλλα ανταγωνιστικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα; Βασικό έργο αυτού του Περιφερειακού Συμβουλίου θα είναι η υποστήριξη του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας:

Ø με μελέτες πεδίου, καταγραφές, αξιολογήσεις και συγκριτικές εκτιμήσεις, για την προώθηση της καινοτομίας, τη διεύρυνση των χρηματοδοτικών εργαλείων κ.α.. Είναι προφανές ότι τα παραπάνω θα υλοποιούν κατά κύριο λόγο οι ερευνητικοί φορείς στους οποίους ανήκουν τα μέλη της Επιτροπής αυτής και οι οποίοι φυσικά βρίσκονται εκτός της Περιφέρειας μας;

.

Ø με εισηγήσεις των κριτηρίων και των προϋποθέσεων για την αξιολόγηση ερευνητικών προτάσεων που υποβάλλονται στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, την παροχή ενισχύσεων για ερευνητικές υποδομές, κλπ.

Ένα παράδειγμα είναι αρκετό για να καταλάβει κανείς την ένταση του ανταγωνισμού μεταξύ των ερευνητικών ιδρυμάτων. Σε πρόσφατη προκήρυξη κατατέθηκαν 2.500 προτάσεις συνολικού ύψους 1 δις 600 εκ € όταν ο προβλεπόμενος προϋπολογισμός είναι μόλις 126 εκ €!

2ο Γιατί στην Β΄ κατηγορία παραβιάστηκε η σειρά αξιολόγησης με αποτέλεσμα η επιλεγείσα πεντάδα να προκύπτει με άλματα από τον τρίτο στον …δεκατοτρίτο και στον δεκατοτέταρτο, αφήνοντας εκτός εκπροσώπους παραγωγικών κλάδων όπως του μαρμάρου και εκπροσώπους περιοχών όπως οι Πρέσπες που και προηγούνταν στην κατάταξη και θα πρόσφεραν την απαραίτητη σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την παραγωγική δραστηριότητα της Περιφέρειας μας;

Μήπως, όπως και στο Περιφερειακό Συμβούλιο επισημάναμε, επειδή η 13η τυχαίνει να είναι αιρετή, μέλος του Συνδυασμού της πλειοψηφίας και η 14η μέλος της οργάνωσης του ΣΥΡΙΖΑ Δημοσίων Υπαλλήλων και εργαζόμενη σε κεντρικό Υπουργείο στην Αθήνα;

Αν, λοιπόν, θέλατε να λειτουργήσατε με αυτού του είδους τα «κριτήρια», γιατί μπήκατε στον κόπο και συστήσατε την Επιτροπή Αξιολόγησης;

Με εκτίμηση

Γεωργία Ζεμπιλιάδου

Περιφερειακή Σύμβουλος

Επικεφαλής του Συνδυασμού «ΕΛΠΙΔΑ»

Leave a Reply

Your email address will not be published.