Γεωργικές Προειδοποιήσεις για την Καλλιέργεια της Μηλιάς

Γεωργικές Προειδοποιήσεις για την Καλλιέργεια της Μηλιάς

Από το Τμήμα Φυτουγειονομικού Ελέγχου της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Καστοριάς γνωστοποιείται τεχνικό δελτίο του Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας  Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Θεσσαλονίκης, σχετικά με γεωργικές προειδοποιήσεις για την καρπόκαψα της μηλιάς

Αναλυτικές οδηγίες εδώ

Leave a Reply

Your email address will not be published.