Αποκαταστάθηκε το αρχοντικό Εμμανουήλ στην Καστοριά με εθελοντική εργασία

Leave a Reply

Your email address will not be published.