Αντωνίου: Οι κατευθυντήριες γραμμές για την Εθνική Στρατηγική στην Έρευνα και την Τεχνολογία

Αντωνίου: Οι κατευθυντήριες γραμμές για την Εθνική Στρατηγική  στην Έρευνα και την Τεχνολογία

Για τα ερευνητικά κέντρα της χώρας νωπά είναι ακόμα τα σημάδια της κρίσης του Δεκεμβρίου του 2015, όπου έληγε το ΕΣΠΑ, οδηγώντας ένα μεγάλο μέρος των συμβασιούχων τους σε ημιαπασχόληση, ανεργία, μετανάστευση.

Σήμερα, όσοι επιβίωσαν από αυτά, έρχονται αντιμέτωποι σε μία νέα δοκιμασία.

1,2 δις ευρώ λιμνάζουνε και παραμένουν στα συρτάρια της κυβέρνησης, χωρίς αξιοποίηση για τον ερευνητικό ιστό της χώρας.

Leave a Reply

Your email address will not be published.