Ανοιχτά τα καταστήματα αύριο (ωράριο)

Ανοιχτά τα καταστήματα αύριο (ωράριο)

Eνώ συνεχίζονται οι χειμερινές εκπτώσεις, σύμφωνα  με  το  άρθρο  16  παρ. 1α  ν. 4177/2013, η λειτουργία των μικρών καταστημάτων επιτρέπεται προαιρετικά  την  Κυριακή 15 Ιανουαρίου 2017 με προτεινόμενο ωράριο από τις 11:00 έως 17:00.
Εμπορικός Σύλλογος Καστοριάς

Leave a Reply

Your email address will not be published.