Αναφορά της Μαρίας Αντωνίου προς τον αρμόδιο Υπουργό για την ενίσχυση και αναβάθμιση των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών της Δ. Μακεδονίας

Αναφορά της Μαρίας Αντωνίου προς τον αρμόδιο Υπουργό για την ενίσχυση και αναβάθμιση των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών της Δ. Μακεδονίας

Στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου που της παρέχεται, η Μαρία Αντωνίου κατέθεσε Αναφορά προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σύμφωνα με την οποία κρίνεται επιτακτική η ανάγκη για ενίσχυση και αναβάθμιση των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Με την Αναφορά, την οποία συνυπογράφουν οι Βουλευτές ΝΔ, Κοζάνης κ. Γ. Κασαπίδης και Φλώρινας, κ. Ι. Αντωνιάδης, επισυνάπτεται επιστολή του Προέδρου της Ένωσης Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, όπου αναφέρονται συγκεκριμένες προτάσεις που θα συντελέσουν στην ορθή κατανομή του υπηρετούντος προσωπικού, στην αποτελεσματική κάλυψη των αναγκών των τοπικών Πυροσβεστικών Υπηρεσιών και στη διασφάλιση της προστασίας των κατοίκων της περιοχής.

 

ΑΝΑΦΟΡΑ

 

Προς:   Τον Υπουργό Εσωτερικών, κ. Παναγιώτη Σκουρλέτη

Τον Αναπληρωτή Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, κ. Νικόλαο Τόσκα

 

Θέμα: «Επιτακτική ανάγκη για ενίσχυση και αναβάθμιση των Πυροσβεστικών

Υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Προτάσεις»

 

Κύριε Υπουργέ,

Σας επισυνάπτουμε την από 14-3-2017 επιστολή του Προέδρου της Ένωσης Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, κοινοποιούμενη μεταξύ άλλων και προς εμάς, με την οποία εκφράζει την άμεση ανάγκη για αναβάθμιση και ενίσχυση της Πυροσβεστικής δύναμης της Δυτικής Μακεδονίας, μιας ακριτικής Περιφέρειας με τεράστιο ορεινό όγκο αλλά και με σημαντικές βιομηχανικές και βιοτεχνικές μονάδες που χρήζουν περιφρούρησης και πυρασφάλειας. Για το λόγο αυτό, αναφέρει συγκεκριμένες προτάσεις που θα συντελέσουν στην ορθή κατανομή του υπηρετούντος προσωπικού, στην αποτελεσματική κάλυψη των αναγκών των τοπικών Πυροσβεστικών Υπηρεσιών και στη διασφάλιση της προστασίας των κατοίκων της περιοχής. Παρακαλούμε όπως επιληφθείτε του ζητήματος και προβείτε στις δέουσες ενέργειες.

 

Οι Βουλευτές:

 

Μαρία Αντωνίου, Βουλευτής Καστοριάς

Γεώργιος Κασαπίδης, Βουλευτής Κοζάνης

Ιωάννης Αντωνιάδης, Βουλευτής Φλώρινας

Leave a Reply

Your email address will not be published.