Αλλάζουν τα βιβλία της Ιστορίας στα σχολεία

Αλλάζουν τα βιβλία της Ιστορίας στα σχολεία

Αλλαγή της μεθόδου που διδάσκεται η Ιστορία στα σχολεία από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, με αναφορές μέχρι τις μέρες μας, εισηγείται επιτροπή του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) προς το υπουργείο Παιδείας.

Όπως γράφουν «Τα Νέα» στην πρόταση που παρέλαβε ο Κώστας Γαβρόγλου με στόχο να εφαρμοστεί από το 2018-2019, επιχειρείται καθολική αλλαγή στη δομή των σημερινών εγχειριδίων Ιστορίας σε όλες τις τάξεις και ιδιαίτερα στο λύκειο.

Ειδικά στην Α’ Λυκείου, όπου σήμερα το μάθημα µε τίτλο «Ιστορία του Αρχαίου Κόσµου» καλύπτει τη χρονική περίοδο από τους προϊστορικούς πολιτισµούς της Ανατολής έως την εποχή του Ιουστινιανού, η δομική αλλαγή είναι πλήρης καθώς η επιτροπή εισηγείται το νέο βιβλίο να καλύπτει την περίοδο από το 1880 έως σήµερα ώστε να δοθεί ολοκληρωµένη εικόνα των πυκνών γεγονότων και των µεγάλων ιστορικών αλλαγών που έλαβαν χώρα.

Ανάμεσα στα περιεχόμενα του νέου βιβλίου της Α’ Λυκείου, προτείνεται να είναι το πρώτο κεφάλαιο με τίτλο «Ο καπιταλισµός ως παγκόσµιο σύστηµα (1880-1914)» το οποίο αναφέρεται μεταξύ άλλων σε θέματα όπως εδραίωση της νεωτερικότητας, εργοστάσια και βιοµηχανικές πόλεις, κόσµος της εργασίας-συνδικαλιστικό κίνηµα-συνθήκες ζωής της εργατικής τάξης, αγώνας για τη χειραφέτηση των γυναικών, η περιπέτεια του εκσυγχρονισµού στην Ελλάδα, η εκβιοµηχάνιση και το εργατικό κίνηµα, αποικιοκρατία και ιµπεριαλισµός κ.ά.

Στο τελευταίο κεφάλαιο, οι μαθητές της Α’ Λυκείου θα μαθαίνουν, ανάμεσα σε άλλα, για το τέλος του Ψυχρού Πολέµου και νέες συγκρούσεις, την κατάρρευση των κομουνιστικών καθεστώτων και την εποχή της παγκοσµιοποίησης, τη διεύρυνση της ΕΕ, τους διεθνικούς οργανισµούς, την ανάδυση της Κίνας, την κυριαρχία του νεοφιλελευθερισµού και την εγκατάλειψη του κράτους πρόνοιας, τις τεχνολογικές επαναστάσεις: πληροφορική, επικοινωνίες, αλλαγές στην παραγωγή και τον τρόπο ζωής κ.ά.

Πηγή: newsbeast.gr

Leave a Reply

Your email address will not be published.