Πόσο απαραίτητη είναι μια ιστοσελίδα για μια επιχείρηση

Πόσο απαραίτητη είναι μια ιστοσελίδα για μια επιχείρηση

Η κατασκευή μίας ιστοσελίδας, πλέον είναι απαραίτητη για κάθε επιχείρηση. Στην συνείδηση του κοινού, μία επιχείρηση που δεν έχει ιστοσελίδα, είναι ουσιαστικά ανύπαρκτη. Οπότε, όποιο κι αν είναι το αντικείμενό μας, ότι κι αν θέλουμε να προβάλουμε, θα πρέπει να φτιάξουμε και την ανάλογη ιστοσελίδα. «Στον 21ο αιώνα θα υπάρχουν δυο ειδών επιχειρήσεις: Αυτές με […]