Έλληνες «νοικοκυραίοι»: Από εκατομμυριούχοι… μπατηριούχοι!

Έλληνες «νοικοκυραίοι»: Από εκατομμυριούχοι… μπατηριούχοι!

Στο πρόσφατο Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων της Αlpha Bank, γίνεται -μεταξύ πολλών άλλων ενδιαφερόντων θεμάτων- αναφορά σε έκθεση της Credit Suisse σχετικά με το πόσο επηρεάστηκε κατά την περίοδο της κρίσης (2008-2015) ο πλούτος των νοικοκυριών σε διάφορες χώρες της Ευρωζώνης. Σύμφωνα λοιπόν με την Credit Suisse κατά τη συγκεκριμένη περίοδο, το μέσο νοικοκυριό έχασε […]