Χρέωση έως 0.10 ευρώ για τη χρήση πλαστικής σακούλας

Χρέωση έως 0.10 ευρώ για τη χρήση πλαστικής σακούλας

Με αντίτιμο θα πωλείται από τα καταστήματα ίσως και από το β΄ εξάμηνο του 2017 η πλαστική σακούλα μιας χρήσης για τη μεταφορά προϊόντων, η οποία τώρα δίνεται δωρεάν καθώς και η χώρα μας θα μπει -αν και με καθυστέρηση- στο πρόγραμμα για τη σταδιακή εξαφάνισή της, ενσωματώνοντας τη σχετική Ευρωπαϊκή Οδηγία. Σύμφωνα με το […]