Σ’ όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες τα φαινόμενα σχολικού εκφοβισμού

Σ’ όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες τα φαινόμενα σχολικού εκφοβισμού

Φαινόμενα σχολικού εκφοβισμού σ’ όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες διαπιστώνει έρευνα της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων του υπουργείου Παιδείας. Πάντως, βάσει των ευρημάτων, εξάγεται το συμπέρασμα ότι τα φαινόμενα εκδηλώνονται με διαφορετικό τρόπο σε κάθε εκπαιδευτική βαθμίδα. Πιο αναλυτικά, στο νηπιαγωγείο η «βία» συναντάται με τη μορφή πρώιμων επιθετικών συμπεριφορών που μπορούν να εξελιχθούν σε […]