Προϊστορικό ανθρώπινο γενετικό υλικό εντοπίστηκε στο χώμα

Προϊστορικό ανθρώπινο γενετικό υλικό εντοπίστηκε στο χώμα

Ιδιαίτερα σημαντική πρόοδο, που θα δώσει μεγάλη ώθηση στις αρχαιολογικές και παλαιοανθρωπολογικές έρευνες, φωτίζοντας την ανθρώπινη εξελικτική ιστορία, χαρακτηρίζουν οι επιστήμονες την ανακάλυψη ανθρώπινου DNA μέσα σε σπήλαια, χωρίς την ύπαρξη οστών ή άλλων στοιχείων που ως τώρα θα ήταν απαραίτητα για τον εντοπισμό του γενετικού υλικού. Η ανεύρεση ανθρώπινου γενετικού υλικού, από Γερμανούς επιστήμονες, […]