ΑΣΕΠ Προκήρυξη 11Κ/2017: Προσλήψεις στην Τράπεζα της Ελλάδος

H Προκήρυξη του ΑΣΕΠ που αφορά την κάλυψη 30 θέσεων στην Τράπεζα της Ελλάδος. Διαβάστε όσα πρέπει να γνωρίζετε. Εκδόθηκε η 11Κ/2017 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 26/4-8-2017/τ. ΑΣΕΠ) που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας τριάντα 30 θέσεων τακτικού προσωπικού στην Τράπεζα της Ελλάδος.  Το ΦΕΚ της προκήρυξης έχει καταχωριστεί και διατίθεται δωρεάν από το Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Αθήνα) και […]

Προκήρυξη ΑΣΕΠ: 52 θέσεις προσωπικού στο Υπουργείο Οικονομικών

Προκήρυξη ΑΣΕΠ: 52 θέσεις προσωπικού στο Υπουργείο Οικονομικών

Τα αποτελέσματα της Προκήρυξης ΑΣΕΠ για την πλήρωση 52 θέσεων στη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας και Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών. Δείτε μέχρι πότε μπορείτε να κάνετε ένσταση. Σήμερα εκδόθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα της Προκήρυξης ΑΣΕΠ που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 52 θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας και […]