Μέτρηση αυξημένων τιμών αιωρούμενων σωματιδίων- έκτακτα μέτρα από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Μέτρηση αυξημένων τιμών αιωρούμενων σωματιδίων- έκτακτα μέτρα από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Από την ΠΕ Κοζάνης ανακοινώνεται ότι λόγω της μέτρησης αυξημένων τιμών αιωρούμενων σωματιδίων, τα οποία οφείλονται στις ιδιαίτερες καιρικές συνθήκες και την δραστηριότητα των ορυχείων, υπήρξε συνεννόηση με τα αρμόδια όργανα του ΛΚΔΜ για την λήψη έκτακτων μέτρων και τον περιορισμό της ρύπανσης.