71 πανεπιστημιακοί του ΑΠΘ υπογράφουν το κείμενο για την παραμονή της Ελλάδας στην Ευρωζώνη

Ένα αρνητικό αποτέλεσμα θα επιφέρει την άμεση και πλήρη εξαθλίωση όλων, ιδίως όμως των οικονομικά ασθενεστέρων “Η Ελλάδα πρέπει να μείνει οικονομικά και πολιτικά στην Ευρώπη και την Ευρωζώνη, μέσα στην οποία μπορεί αύριο, χτίζοντας συμμαχίες, να διεκδικήσει μια καλύτερη τύχη” επισημαίνουν, με κείμενο που υπογράφουν, 71 καθηγητές της Νομικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, […]