Ρητή αναφορά στα δικαιώματα των γυναικών και την ισότητα των φύλων στη σύνοψη των εργασιών της πρώτης Παγκόσμιας Ανθρωπιστικής Διάσκεψης

Ρητή αναφορά στα δικαιώματα των γυναικών και την ισότητα των φύλων στη σύνοψη των εργασιών της πρώτης Παγκόσμιας Ανθρωπιστικής Διάσκεψης

Ρητή αναφορά στην ανάγκη προστασίας των δικαιωμάτων των γυναικών και της προώθησης της ισότητας των φύλων υπάρχει στη σύνοψη των αποτελεσμάτων των διήμερων εργασιών της πρώτης Παγκόσμιας Ανθρωπιστικής Διάσκεψης (Κωνσταντινούπολη, 23-24/5/2016). Στο οκτασέλιδο κείμενο αποτυπώνεται ξεκάθαρα στην αγγλική γλώσσα η δέσμευση των περίπου εννέα χιλιάδων υψηλών προσκεκλημένων από 173 κράτη, μεταξύ των οποίων 55 Αρχηγών Κρατών και […]