Μέχρι 16 Οκτωβρίου η κατάθεση επιχειρησιακών προγραμμάτων από τις Ομάδες Παραγωγών

Μέχρι 16 Οκτωβρίου η κατάθεση επιχειρησιακών προγραμμάτων από τις Ομάδες Παραγωγών

Μέχρι 16 Οκτωβρίου θα μπορούν να καταθέσουν τα 3ετή ή 5ετή επιχειρησιακά τους προγράμματα όσες Ομάδες Παραγωγών δεν πρόλαβαν την 15η Σεπτεμβρίου, που είναι η κανονική προθεσμία. Βέβαια, ο χρόνος είναι πολύ μικρός και αφορά μόνο όσες οργανώσεςι είχαν ήδη έτοιμο φάκελο, αλλά για διάφορους λόγους δεν πρόλαβαν τις προθεσμίες. Η ανακοίνωση του υπουργείου έχει ως […]