Νυχτερινό Τιμολόγιο ΔΕΗ – Από πότε μπαίνει σε εφαρμογή

Νυχτερινό Τιμολόγιο ΔΕΗ – Από πότε μπαίνει σε εφαρμογή

Το Οικιακό Νυχτερινό Τιμολόγιοείναι ένα τιμολόγιο διπλής χρέωσης, δηλαδή οι καταναλώσεις που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια του 24ώρου, χρεώνονται με διαφορετικές τιμές. Δείτε πότε μπαίνει σε εφαρμογή το νυχτερινό ωράριο ΔΕΗ. Το Οικιακό Νυχτερινό Τιμολόγιο (με Χρονοχρέωση) Γ1Ν είναι ένα τιμολόγιο διπλής χρέωσης, δηλαδή οι καταναλώσεις που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια του 24ώρου, χρεώνονται με […]