Στο πλευρό των αγροτών και το Επιμελητήριο Καστοριάς

Κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου  του Επιμελητηρίου Καστοριάς την Τετάρτη 27 Ιανουαρίου 2016, το σώμα με ομόφωνη απόφαση προχώρησε στην έκδοση ψηφίσματος, με σκοπό την στήριξη του αγώνα των αγροτών του Νομού Καστοριάς. Πιο συγκεκριμένα το Διοικητικό Συμβούλιο  του Επιμελητηρίου Καστοριάς υιοθετεί τα αιτήματα των αγροτών, όπως αυτά τέθηκαν και συμπαραστέκεται στον αγώνα τους. […]