Ανάρτηση καταστάσεων πληρωμής & απορριπτόμενων, Βιολογικής Γεωργίας 2014 για την Καστοριά

Ανάρτηση καταστάσεων πληρωμής & απορριπτόμενων, Βιολογικής Γεωργίας 2014 για την Καστοριά

Από το τμήμα Φυτικής & Ζωικής Παραγωγής της Διέυθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) της ΠΕ Καστοριάς, σας γνωρίζουμε ότι σήμερα Τετάρτη 28 Δεκεμβρίου 2016, αναρτήθηκαν στον πίνακα ανακοινώσεων της ΔΑΟΚ Καστοριάς, η κατάσταση πληρωμής των δικαιούχων και η κατάσταση απορριπτόμενων του Προγράμματος της Βιολογικής Γεωργίας έτους 2014, για την Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς. Οι ενστάσεις […]

Οι μετά ενστάσεων καταστάσεις πληρωμής Βιολογικής Γεωργίας 2013 (Π.Ε. Κοζάνης)

Οι μετά ενστάσεων καταστάσεις πληρωμής Βιολογικής Γεωργίας 2013 (Π.Ε. Κοζάνης)

Από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας ανακοινώνεται ότι έχουν αποσταλεί στον ΟΠΕΚΕΠΕ και έχουν αναρτηθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας (κτίριο πρώην Νομαρχίας Κοζάνης – 1ος όροφος)  οι μετά ενστάσεων καταστάσεις πληρωμής Βιολογικής Γεωργίας 2013 (ΠΕ Κοζάνης) προκειμένου να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι.

Ορισμός καταληκτικών ημ/νιών για χορήγηση άδειας παρέκκλισης για χρήση πολλαπλασιαστικού υλικού στη Βιολογική γεωργία 2017

Ορισμός καταληκτικών ημ/νιών για χορήγηση άδειας παρέκκλισης για χρήση πολλαπλασιαστικού υλικού στη Βιολογική γεωργία 2017

Από το Τμήμα Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής και σύμφωνα με έγγραφο του ΥΠ.Α.Α.Τ.,  ανακοινώνεται ότι: Ο κάθε παραγωγός υποβάλλει εγγράφως το αίτημα για έκδοση άδειας παρέκκλισης στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής. Οι περίοδοι κατά τη διάρκεια των οποίων γίνονται δεκτές οι αιτήσεις για τη χορήγηση αδειών παρέκκλισης είναι: […]