Δραστηριότητα μηνός Ιουλίου των Αστυνομικών Υπηρεσιών της Δυτικής Μακεδονίας

Δραστηριότητα μηνός Ιουλίου των  Αστυνομικών Υπηρεσιών της Δυτικής Μακεδονίας

Η δραστηριότητα των Διευθύνσεων Αστυνομίας (Γρεβενών, Καστοριάς, Κοζάνης & Φλώρινας), κατά το μήνα Ιούλιο του έτους 2017, είναι η εξής:   α.   Συνελήφθησαν, συνολικά διακόσια σαράντα δύο (242) άτομα.   Ειδικότερα: Δύο (2) για διάπραξη ληστείας. Τριάντα τέσσερα (34) για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών. Πέντε (5) για διάπραξη κλοπών – διαρρήξεων. Τέσσερα (4) για […]

Δραστηριότητα μηνός Μαΐου των Αστυνομικών Υπηρεσιών της Δυτικής Μακεδονίας

Δραστηριότητα μηνός Μαΐου των  Αστυνομικών Υπηρεσιών της Δυτικής Μακεδονίας

Η δραστηριότητα των Διευθύνσεων Αστυνομίας (Γρεβενών, Καστοριάς, Κοζάνης & Φλώρινας), κατά το μήνα Μάιο του έτους 2017, είναι η εξής:   α.   Συνελήφθησαν, συνολικά τριακόσια είκοσι έξι (326) άτομα.   Ειδικότερα: Εικοσιτέσσερα (24) για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών. Είκοσι (20) για διαπράξεις κλοπών – διαρρήξεων. Σαράντα τρία (43) διωκόμενα με καταδικαστικές αποφάσεις. Τρία (3) […]

Δραστηριότητα μηνός Απριλίου των Αστυνομικών Υπηρεσιών της Δυτικής Μακεδονίας

Δραστηριότητα μηνός Απριλίου των  Αστυνομικών Υπηρεσιών της Δυτικής Μακεδονίας

Η δραστηριότητα των Διευθύνσεων Αστυνομίας (Γρεβενών, Καστοριάς, Κοζάνης & Φλώρινας), κατά το μήνα Απρίλιο του έτους 2017, είναι η εξής:   α.   Συνελήφθησαν, συνολικά διακόσια σαράντα εννέα (249) άτομα.   Ειδικότερα: Ένα (1) για παραβάσεις της νομοθεσίας περί προστασίας αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς. Σαράντα ένα (41) για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών. […]