Διαδικασία και δικαιολογητικά για την χορήγηση άδειας διατήρησης σε κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις

Διαδικασία και δικαιολογητικά για την χορήγηση άδειας διατήρησης σε κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις

Από το τμήμα Φυτικής & Ζωικής Παραγωγής της  Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε Καστοριάς ανακοινώνεται ότι :   Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Πρωτ 940/81279/4-8-2017  (ΦΕΚ2741/Β/04-08-2017)     Απόφαση  του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, καθορίστηκε η διαδικασία, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την χορήγηση άδειας διατήρησης  σε υφιστάμενες, κατά την έναρξη ισχύος του ν. 4056/2012, […]

Μέχρι τις 30 Δεκεμβρίου θα γίνονται οι αιτήσεις κτηνοτρόφων για διόρθωση σφαλμάτων

Μέχρι τις 30 Δεκεμβρίου θα γίνονται οι αιτήσεις κτηνοτρόφων για διόρθωση σφαλμάτων

Από τo Τμήμα Κτηνοτροφίας και Αλιείας του Δήμου Καστοριάς, ανακοινώνεται ότι, όσοι κτηνοτρόφοι του Δήμου Καστοριάς ή φορείς έχουν αιτήματα για διόρθωση τυχόν σφαλμάτων ή αστοχιών στην κατανομή των επιλέξιμων βοσκήσιμων γαιών, για κατανομή σε νέους ενδιαφερόμενους κτηνοτρόφους ή και κτηνοτρόφους που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν σε μέτρα του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας, για μεταβιβάσεις […]