ΟΑΕΔ: Προγράμματα κατάρτισης 6.339 ωφελούμενων από την Κοινωφελή Εργασία

ΟΑΕΔ: Προγράμματα κατάρτισης 6.339 ωφελούμενων από την Κοινωφελή Εργασία

Την υλοποίηση της δράσης για τα προγράμματα κατάρτισης των 6.339 ωφελούμενων οι οποίοι εργάζονται για τη β’ φάση της Κοινωφελούς Εργασίας σε 34 δήμους σε όλη τη χώρα, αποφάσισε να προωθήσει η επιτελική δομή ΕΣΠΑ του υπουργείου Εργασίας. Τονίζεται ότι η δράση που χρηματοδοτείται από το Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση», […]