Ο Οργανισμός “Κέλετρον Αγάπη για το Παιδί” πιστοποιήθηκε ως φορέας παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας κοινωνικής φροντίδας Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα

Ο Οργανισμός “Κέλετρον Αγάπη για το Παιδί” πιστοποιήθηκε ως φορέας παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας κοινωνικής φροντίδας Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα

Ο εθελοντικός οργανισμός για τα δικαιώματα του παιδιού «Κέλετρον Αγάπη για το Παιδί», στα πλαίσια των υπηρεσιών που παρέχει από την ίδρυση του το έτος 2014 (κοινωνικό παντοπωλείο- τράπεζα υποστήριξης, ψυχοκοινωνική υπηρεσία, κοινωνικό φροντιστήριο, ημερίδες στα σχολεία, πιλοτική εφαρμογή Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας) σε παιδιά ευπαθών κοινωνικών ομάδων και τις οικογένειες τους (τρίτεκνες, πολύτεκνες, με προβλήματα […]