Παρέμβαση για τις χρεώσεις μηνυμάτων από 5ψηφια στα κινητά

Παρέμβαση για τις χρεώσεις μηνυμάτων από 5ψηφια στα κινητά

Αποδεκτή έγινε η πρώτη σύσταση της ανεξάρτητης αρχής Συνήγορος του Καταναλωτή προς εταιρεία κινητής τηλεφωνίας. Καταναλωτής κατήγγειλε την ακούσια εγγραφή του σε υπηρεσία Πολυμεσικής Πληροφόρησης (ΥΠΠ),τα γνωστά 5ψηφια. Ο καταναλωτής κατήγγειλε ότι μέσα από τις πρακτικές που χρησιμοποιούν οι εταιρείες, αν και δεν δήλωσε συνειδητά ότι επιθυμεί να γραφτεί συνδρομητής εν τούτοις χρεώθηκε με την […]