Τα σύννεφα επηρεάζουν την υπερθέρμανση

Τα σύννεφα επηρεάζουν την υπερθέρμανση

H πιθανή αντίδραση των νεφώσεων στη μεταβολή των κλιματικών συνθηκών, και κυρίως στην άνοδο της θερμοκρασίας, αποτέλεσε ένα από τα βασικά αίτια αβεβαιότητας όσον αφορά τους υπολογισμούς της πραγματικής υπερθέρμανσης του περιβάλλοντος, η οποία συντελείται εξαιτίας της συγκέντρωσης των αερίων που ευθύνονται για το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Κάποιες αλλαγές, όπως αποδείχθηκε, ενίσχυαν τη θερμότητα, ενώ […]