Πρόγραμμα πιστοποίησης για 58 άνεργους 18-24 ετών στη Δυτική Μακεδονία

Οι 1.000 άνεργοι νέοι θα αποκτήσουν δεξιότητες σε αντικείμενα όπως: web development, mobile development, cloud computing, digital marketing, web design, robotics, e-commerce.

Πρόγραμμα πιστοποίησης για 58 άνεργους 18-24 ετών στη Δυτική Μακεδονία

Χίλιοι άνεργοι νέοι και νέες στη Βόρεια Ελλάδα, 18 έως 24 ετών, έχουν την δυνατότητα να καταρτιστούν, να πιστοποιηθούν, να επιδοτηθούν και να ξεκινήσουν να εργάζονται στον τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ), μέσω ενός προγράμματος, που υλοποιεί ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής Βορείου Ελλάδος (ΣΕΠΒΕ) σε συνεργασία με την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών […]

Πρόσκληση συμμετοχής επιχειρήσεων σε πρόγραμμα κατάρτισης άνεργων 18-24 ετών

Η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΥΕ/ΕΚΤ) της Γενικής Γραμματείας Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων, του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής Βορείου Ελλάδος (ΣΕΠΒΕ) ως συνδικαιούχος, έχουν αναλάβει την υλοποίηση της ακόλουθης πράξης : «Δράσεις κατάρτισης, πιστοποίησης και συμβουλευτικής υποστήριξης για άνεργους νέους […]