ΟΑΕΔ: Ξεκινούν σήμερα οι αιτήσεις για πρόσληψη 1.135 ανέργων στην Υγεία

ΟΑΕΔ: Ξεκινούν σήμερα οι αιτήσεις για πρόσληψη 1.135 ανέργων στην Υγεία

Από σήμερα Πέμπτη 3 Αυγούστου 2017 και ώρα 8.00 το πρωί, ξεκινά η υποβολή αιτήσεων των ανέργων για συμμετοχή τους για χρονικό διάστημα δώδεκα μηνών στο «Ειδικό Πρόγραμμα απασχόλησης 1.135 ανέργων στο Δημόσιο Τομέα της Υγείας, σύμφωνα με το άρθρο 64 του ν. 4430/2016 Α’205, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει». Η υποβολή των αιτήσεων ήταν να ξεκινήσει τη […]

Καστοριά: Πρόσληψη ψυχολόγου από την Εταιρία Προστασίας Ατόμων με Αυτισμό

Καστοριά: Πρόσληψη ψυχολόγου από την Εταιρία Προστασίας Ατόμων με Αυτισμό

Το Σωματείο «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ – Δ.Α.Δ Ν. Καστοριάς» ΝΠΙΔ, που ιδρύθηκε το 2006 και εδρεύει στην Καστοριά, λαμβάνονταςυπόψη: τις διατάξεις του Ν. 2716/99 την υπ. αριθμ. πρωτ. Υ5β/Γ.Π.οικ.156618/25-11-2009 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 2444/Β’/14-12-2009), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει την υπ. αριθμ. πρωτ. Υ5β/οικ.1962/21-09-2000 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1268/Β’/19-10-2000), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει την υπ. αριθμ. […]

Πρόσληψη τριών καθαριστριών σε σχολεία του Δήμου Άργους Ορεστικού

Πρόσληψη τριών καθαριστριών σε σχολεία του Δήμου Άργους Ορεστικού

Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Άργους Ορεστικού, σε εκτέλεση της υπ’ αριθμ. 13/2015 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, ανακοινώνει πως θα προβεί στην πρόσληψη δύο (2) καθαριστριών για το σχολικό έτος 2015-2016, με σύμβαση μίσθωσης έργου (Σ.Μ.Ε.) για τις  σχολικές μονάδες : 2ο Νηπιαγωγείο ΄Αργους Ορεστικού Δημοτικό Σχολείο Ασπροκκλησιάς Γυμνάσιο Βογατσικού Η διάρκεια της σύμβασης […]

Δύο θέσεις καθαριστών σε σχολείο της Καστοριάς και του Γάβρου

Δύο θέσεις καθαριστών σε σχολείο της Καστοριάς και του Γάβρου

Ο Πρόεδρος  Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης του Δήμου Καστοριάς έχοντας υπόψη: 1.Το άρθρο 4 της πράξης Νομ.Περιεχομένου που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 102/26-08-2015 2.Τις διατάξεις του Ν.1892/1990 παράγραφος 5 του άρθρου 113 όπως ισχύει ύστερα από την αντικατάσταση του με το άρθρο 36 του Ν.3699/08 (ΦΕΚ 199/Α΄) 3.Την με αριθμ.27/2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. […]