Νέο πακέτο λιτότητας και παραίτηση Κατριβάνου

Νέο πακέτο λιτότητας και παραίτηση Κατριβάνου

Το κοινοβούλιο στην Ελλάδα ενέκρινε νέο πακέτο λιτότητας που περιλαμβάνει περαιτέρω περικοπές, αυξήσεις τιμών και ένα νέο ταμείο ιδιωτικοποιήσεων. Η Αθήνα πρέπει να εξοικονομήσει συνολικά 5.4 δισ. ευρώ για να ξεκλειδώσει τη νέα ροή χρηματοδότησης από το πακέτο οικονομικής βοήθειας από τους δανειστές. Το νέο πακέτο που ψήφισε το ελληνικό κοινοβούλιο, περιλαμβάνει τις αυξήσεις φόρων, […]