Επισκευές- συντήρηση – μεταστέγαση κτιρίων Δ.Α. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Επισκευές- συντήρηση – μεταστέγαση κτιρίων Δ.Α. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε ότι ύστερα από πολλές και συντονισμένες  προσπάθειες της ένωσης μας αναρτήθηκε στην διαύγεια η υπ΄ αριθμό ΑΔΑ: Β8ΙΘ465ΦΘΕ-46Ο   τηνοποία σας επισυνάπτουμε και η οποία αναφέρεται στις Επισκευές – Συντήρηση των Α Τ.  Άργους Ορεστικού , Α.Τ. και Τ.ΣΦ. Νεστορίου , Τ.Σ.Φ. Μεσοποταμίας καθώς και την μεταστέγαση του Τ.Σ.Φ […]