ΕΣΠΑ: Εντάχθηκε πρόγραμμα μαθητείας για αποφοίτους ΕΠΑΛ

ΕΣΠΑ: Εντάχθηκε πρόγραμμα μαθητείας για αποφοίτους ΕΠΑΛ

Μέρος του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» του ΕΣΠΑ είναι πλέον και η πράξη «Ανάπτυξη και υλοποίηση πιλοτικών προγραμμάτων μαθητείας για αποφοίτους ΕΠΑΛ», που συγχρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και έχει συνολικό προϋπολογισμό 144.450 ευρώ. Πιο συγκεκριμένα, το Εθνικό Πλαίσιο Στρατηγικής προβλέπει η μαθητεία των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ) να […]