Λαϊκό Πανεπιστήμιο – Παράρτημα Καστοριάς: Εκπαίδευση και Επιμόρφωση των Εκπαιδευτών

Λαϊκό Πανεπιστήμιο – Παράρτημα Καστοριάς: Εκπαίδευση και Επιμόρφωση των Εκπαιδευτών

Το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο, Εκπαίδευση και Επιμόρφωση των Εκπαιδευτών: Άσκηση με Μικροδιδασκαλίες και Μικρομαθήματα, έχει διάρκεια 100 ωρών από τις οποίες οι 30  είναι διά ζώσης και οι 70 ερευνητικές.  Μετά την ολοκλήρωση του  οι μετέχοντες θα είναι σε θέση  να είναι σε θέση  να: -Να γνωρίζουν τις  προϋποθέσεις, τα σύγχρονα εργαλεία, τις μεθοδολογίες και τις […]