Ανανέωση Επαγγελματικής Άδειας πωλητή Λαϊκών Αγορών

Ανανέωση Επαγγελματικής Άδειας πωλητή Λαϊκών Αγορών

Παρακαλούνται οι κάτοχοι Επαγγελματικής Άδειας Πωλητή Λαϊκών αγορών που δεν έχουν προβεί στην διαδικασία ανανέωσης της επαγγελματικής άδειας  , του Δήμου Καστοριάς  όπως προσέλθουν  στο αρμόδιο Τμήμα Αδειοδοτήσεων & Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων του Δήμου Καστοριάς, προκειμένου να υποβάλλουν  αίτηση ανανέωσης της άδειάς τους, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 39 του Ν.4264/2014 & την εκ νέου παράταση […]

Προτάσεις για τη μετεγκατάσταση της Λαικής Αγοράς Μεσοποταμίας ζητάει ο Δήμος Καστοριάς

Προτάσεις για τη μετεγκατάσταση της Λαικής Αγοράς Μεσοποταμίας ζητάει ο Δήμος Καστοριάς

Ο Δήμος Καστοριάς, στο πλαίσιο του άρθρου 79 του Ν. 3463/2006, καλεί σε δημόσια διαβούλευση τους αρμόδιους κοινωνικούς και επαγγελματικούς φορείς και ομάδες πολιτών και πολίτες να καταθέσουν τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις τους για το θέμα που αφορά την έκδοση κανονιστικής απόφασης για την μετεγκατάσταση της Λαϊκής Αγοράς Μεσοποταμίας. Αποστολή παρατηρήσεων ή προτάσεων στην […]