Δημός Καστοριάς: Σύσταση ομάδας εθελοντών

Δημός Καστοριάς: Σύσταση ομάδας εθελοντών

Ο Δήμος Καστοριάς  προχώρησε στη σύσταση Ομάδας Εθελοντών. Μέλη της εν λόγω ομάδας μπορούν να γίνουν όσοι πολίτες επιθυμούν και υποβάλλουν αίτηση. Για το λόγο αυτό θα δημιουργηθεί μητρώο εθελοντών στο οποίο θα καταγράφονται τα στοιχειά όσων υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στην εθελοντική ομάδα.