ΕΣΠΑ: Παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία της ενιαίας δράσης “Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ”

ΕΣΠΑ: Παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία της ενιαίας δράσης “Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ”

Παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία της ενιαίας δράσης «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ» έως την Τετάρτη 7 Ιουνίου 2017 και ώρα 16:00, σύμφωνα με την τελευταία τροποποίηση της απόφασης που αναρτήθηκε σήμερα στην ηλεκτρονική σελίδα για το ΕΣΠΑ (www.espa.gr). Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται από τους δυνητικούς Δικαιούχους υποχρεωτικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) […]