Γραμματοσειρές για 800 γλώσσες και 150 γραφές με τα Google Notο fonts

Γραμματοσειρές για 800 γλώσσες και 150 γραφές με τα Google Notο fonts

Γραμματοσειρές για την απόδοση ακόμα και της γραφής της Γραμμικής Β’, των αρχαίων ελληνικών αλλά και πλήθους άλλων σπάνιων ή μη, γλωσσών και γραφών, -περίπου οκτακοσίων γλωσσών και 150 συστημάτων γραφής-, διαθέτει μέσω Διαδικτύου η Google, υπό μορφή open source. Με τα Google Noto Fonts η εταιρεία δηλώνει πως επιχειρεί να αντιμετωπίσει το πρόβλημα του… […]