Άγριο ασφαλιστικό χαράτσι-Στα ύψη οι εισφορές για μηχανικούς, δικηγόρους, συμβολαιογράφους, γιατρούς και φαρμακοποιούς

Άγριο ασφαλιστικό χαράτσι-Στα ύψη οι εισφορές για μηχανικούς, δικηγόρους, συμβολαιογράφους, γιατρούς και φαρμακοποιούς

Χαράτσι προκαταβολικών εισφορών για το 2017, με ποσοστό 37,95% στο φορολογητέο εισόδημα του 2015, καλούνται να πληρώσουν από αυτόν τον μήνα 150.000 μηχανικοί, δικηγόροι, συμβολαιογράφοι, γιατροί και φαρμακοποιοί στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ). Το ελάχιστο όριο εισοδήματος για τον υπολογισμό των εισφορών τους είναι 7.033 ευρώ. Στο εισόδημα αυτό θα υπολογίζεται: • Εισφορά 20% […]