Στα 5.860 ευρώ το ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών από το 2017

Στα 5.860 ευρώ το ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών από το 2017

Σύμφωνα με την εγκύκλιο που εξέδωσε σήμερα ο υφυπουργός Κοινωνικών Ασφαλίσεων Πετρόπουλος κοινοποιούνται οι διατάξεις του νέου ασφαλιστικού – συνταξιοδοτικού συστήματος σχετικά με το ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών για τον υπολογισμό των ασφαλιστικών εισφορών των μισθωτών των φορέων κύριας ασφάλισης που από 1-1-2017 εντάσσονται στον ΕΦΚΑ. Συγκεκριμένα, το ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών για τον υπολογισμό της […]