Ο Δήμος Καστοριάς παρέλαβε το μικρότερο ποσό έκτακτης επιχορήγησης

Ο Δήμος Καστοριάς παρέλαβε το μικρότερο ποσό έκτακτης επιχορήγησης

Ο Δήμος Καστοριάς υπέβαλε 3.5.2017 στο Υπουργείο Εσωτερικών, αίτημα έγκρισης έκτακτης επιχορήγησης ποσού 100.000 ευρώ για λόγους φυσικών καταστροφών. Κατόπιν των αρχικών «απαιτήσεων» από πλευράς Δήμου Καστοριάς για το «όλον» ποσό, επήλθαν οι μετέπειτα …δεσμεύσεις του Υπουργείου Εσωτερικών για να αποδοθούν στον Δήμο Καστοριάς μόνον 75.000 ευρώ (!). Ωστόσο ούτε αυτό το ποσό θεωρήθηκε αντάξιο […]