Τον Μάρτιο 3.080 εφάπαξ για ασφαλισμένους του ΤΠΔΥ

Τον Μάρτιο 3.080 εφάπαξ για ασφαλισμένους του ΤΠΔΥ

Πληρωμή 3.080 αιτήσεων απονομής εφάπαξ βοηθημάτων θα πραγματοποιήσει το ΕΤΕΑΕΠ (Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών) κατά τον μήνα Μάρτιο. Διαβάστε την ανακοίνωση. Το ΕΤΕΑΕΠ (Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών) θα προβεί στην διεκπεραίωση και πληρωμή 3.080 αιτήσεων απονομής εφάπαξ βοηθημάτων (για το τέως Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων – ΤΠΔΥ) κατά τον […]