Εταιρία Προστασίας Περιβάλλοντος Καστοριάς : Πριν πυροβολήσουμε ένα πουλί καλά είναι να μπορούμε να το αναγνωρίσουμε πρώτα

Εταιρία Προστασίας Περιβάλλοντος Καστοριάς : Πριν πυροβολήσουμε ένα πουλί καλά είναι να μπορούμε να το αναγνωρίσουμε πρώτα

Με λύπη μας διαπιστώσαμε ότι σε ορεινό όγκο του νομού Καστοριάς βρέθηκε σκοτωμένο από κυνηγούς ένα εξαιρετικά σπάνιο είδος για την περιοχή μας η Δασόκοτα B. bonasia rupestris. Είναι δασόβιο είδος, που απαντά κυρίως σε μικτά δάση φυλλοβόλων και κωνοφόρων, ιδιαίτερα σε περιοχές με χαμηλή φυτική κάλυψη. Οι αυξημένες απαιτήσεις του είδους σε ποικιλότητα ενδιαιτημάτων […]