Εθνική Τράπεζα: Βεβαιώσεις στεγαστικών και καταναλωτικών δανείων φορολογικού έτους 2016

Εθνική Τράπεζα: Βεβαιώσεις στεγαστικών και καταναλωτικών δανείων φορολογικού έτους 2016

Από την 1η Μαρτίου 2017 παρέχεται η δυνατότητα παραλαβής βεβαιώσεων καταβολών στεγαστικών και καταναλωτικών δανείων φορολογικού έτους 2016 (φορολογικές δηλώσεις 2017) από οποιοδήποτε Κατάστημα της Εθνικής Τράπεζας ή εναλλακτικά μέσω της υπηρεσίας Internet Banking. Για πληροφορίες ή διευκρινίσεις σχετικά με την παραλαβή των βεβαιώσεων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να απευθύνονται στο τηλεφωνικό κέντρο εξυπηρέτησης 18 […]